Hướng dẫn sử dụng

Hi bạn, Instamoz là một dịch vụ cho khách hàng tự dùng để bạn chủ động quản lý, chỉnh sửa và kiểm soát mọi thứ. Và không phải dịch vụ chạy tăng Follow nên không biết và giữ mật khẩu của bạn.

Hãy xem hướng dẫn ở từng phần thật kỹ bạn nha!

Instamoz là app hỗ trợ bạn làm Instagram với các tính năng:

  • Lên lịch hẹn giờ đăng bài tự động (truy cập bằng điện thoại và máy tính đều được).

  • Tạo sẵn Caption mẫu.

  • Quản lý các Posts trên Insta ngay trong Instamoz.

  • Phân tích tài khoản Instagram: Xem tỉ lệ tương tác trung bình của các bài viết, Tăng giảm Follow/Unfollow mỗi ngày và các chỉ số khác.

  • Gửi DM tới Follower mới.

  • Follow, Unfollow, Tương tác (Like/Comment). (cần lưu ý khi sử dụng).

Bắt đầu làm với hướng dẫn ở phần sau