Đăng nhập

Đầu tiên bạn sẽ đăng nhập và tự thêm tài khoản Insta vào web Instamoz

Sau khi nhận tài khoản từ Instamoz bạn có thể đăng nhập vào web từ điện thoại hoặc máy tính để sử dụng.

Nếu chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký tại đây:

Chú ý: Instamoz bảo mật thông tin của bạn, không nắm giữ và không chia sẻ được với bên thứ ba. Chỉ có bạn biết mật khẩu của mình nha!

Video hướng dẫn thêm tài khoản

INBOX tới Fanpage nếu cần trợ giúp:

https://m.me/instamoz