Tăng Follow

Hướng dẫn cài đặt phần Tăng Follow, hãy xem thật kỹ nha.

Video hướng dẫn

Hãy xem video và ghi chú ở dưới bạn nha!

Bạn cần chọn mục Pause, tạm dừng chạy trong một vài tiếng mỗi ngày.

Bạn không nên chạy nhiều tính năng (Follow/Unfollow/Like/Comment/DM) cùng lúc và chạy quá nhanh ngay từ đầu.

VD cài đặt như sau:

Dùng ít hơn 2-3 module cùng lúc.

Tốc độ ban đầu Medium

Chọn Pause từ 1:00-5:00 hàng ngày.

Hãy chọn thời gian Pause hoạt động nha.

Instamoz không khuyến khích spam người dùng (Vd các Comment/DM vô nghĩa ở Insta người khác, nội dung không tự nhiên).

Bạn cần khéo léo dùng các nội dung sao cho thật tự nhiên.

Chú ý: Instamoz không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng app để spam người dùng Insta, nội dung của bạn đăng và lịch sử vi phạm của tk Insta (nếu có).